Принтиране

За някои въпроси във връзка с търговската продажба с предварително плащане на цената

Автор: Мартин Александров,
Съгласно разпоредбата на чл. 334 от Търговския закон (ТЗ): „Уговорката за предварително плащане на цената трябва да бъде в писмена форма.