Принтиране

За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Автор: Росица Василева, Мартин Захариев
Дигитализацията на документооборота В последното десетилетие се наблюдава постоянна тенденция към дигитализация на множество традиционни процеси в бизнес организациите. Тази тенденция драматично се ускори в последните месеци поради въведените противоепидемични мерки срещу пандемията от COVID-19, които доведоха до масовото въвеждане на работа от разстояние (когато това е възможно), провеждането на бизнес срещи, преговори и сключване […]