- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Юридически противоречия във връзка с въвеждането в публичния сектор на квалифициран електронен подпис

През последната година ми прави впечатление, че бързането да се финализира работата по и без това недостатъчно добре обмисленото юридически, а и най-вече технически българско електронно правителство, води до множество недомислици, които не само са тотално лишени от правна логика, но и ще доведат до огромна бюрократична тежест за гражданите, която ще възникне на базата на технологични съображения.