Принтиране

Съдебна практика на ВКС в материята на договора за лизинг (чл. 342-343 от Търговския закон)

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 67 от 09.12.2019 г. на ВКС по т. д. № 1553/2018 г., II т. о.