Принтиране

Съдебна практика на ВКС в материята на договора за кредит

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 60119 от 23.12.2021 г. на ВКС по т. д. № 1024/2020 г., I т. о.