Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 146 от Закона за защита на потребителите

Автор: Крум Тодоров,
Решение № 28 от 07.03.2022 г. на ВКС по гр. д. № 2847/2020 г., IV г. о.