Принтиране

Решение на СЕС относно реализацията на финансово обезпечение и уговаряне по процедурата за изпълнение върху заложено имущество по Закона за договорите за финансово обезпечение

Автор: Цветан Крумов,
Предмет на настоящата статия е решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) от 25 юли 2018 г. (Решението) по дело C‑107/17 Aviabaltika UAB срещу Ūkio bankas AB, несъстоятелност (Делото). То е важно и ще бъде разгледано с оглед на два основни въпроса.