- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Проблемът за правната същност на договора за наем на сейф в съдебната практика

1. Няколко предварителни думи