Принтиране

Проблемът за правната същност на договора за наем на сейф в съдебната практика

Автор: Димитър Стоянов,
1. Няколко предварителни думи