Принтиране

Прекратяване на договора отчасти поради стопанска непоносимост

Автор: Георги Хорозов
Съгласно чл. 307 от Търговския закон (ТЗ) съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността.