Принтиране

Прекият иск по чл. 432 от Кодекса на застраховането

Автор: Ирина Богданова,
Разпоредбата на чл. 226 от Кодекса за застраховането (КЗ - отм.) от 2005 г. урежда правото на увреденото лице да иска обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди директно от застрахователя на гражданската отговорност на делинквента, съответно на неизправния договорен длъжник.