Принтиране

Преглед на утвърдената практика на ВКС по делата за надплатени суми за лихва по договори за ипотечен кредит

Автор: Венелин Гачев,
Изложението има за цел накратко и обобщено да информира за утвърдената практика на ВКС по някои въпроси, поставяни при решаване на делата за надплатени суми за лихва по договори за ипотечни кредити (ДИК). 1. Обикновено в ДИК се уговаря т. нар. „плаваща лихва“. „Плаващата“ или променливата лихва може да бъде както увеличавана, така и намалявана, […]