Принтиране

Предявяване за плащане на менителничния ефект – проблеми на теорията и съдебната практика

Автор: Борислав Найденов,
Въпросът за предявяването за плащане на записа на заповед и менителницата, когато те са издадени с уговорката „без протест и разноски“, дълго време беше дискусионен.