Принтиране

По някои въпроси, свързани със съдържанието и съотношението на правата на купувача срещу недостатъци на вещта при търговска продажба

Автор: Драгомир Стефанов
Доставката на вещ с недостатъци е сред най-често срещаните форми на неизпълнение на договора за продажба.