Принтиране

Относно конверсията на нищожен договор за кредит в съглашение за заем

Автор: Ивайло Кънев,
В статията е разгледана конверсията на нищожен договор за кредит в договор за заем за потребление по реда на чл. 240 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).