Принтиране

Относно качеството „потребител“ съгласно Закона за защита на потребителите и европейското право

Автор: Катя Владимирова
Защитата на потребителите в Европа бележи своето начало през 1973 г. с приемането Хартата за защита на потребителите от Европейската общност.