Принтиране

Отговорността за вреди по чл. 79, ал. 9 от Закона за кредитните институции

Автор: Сюлейман Башов
В последните години нормата на чл. 79, ал. 9 (предишна ал. 8, ДВ, бр. 106 от 2018 г.) от Закона за кредитните институции (ЗКИ) придоби особено значение.