- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отговорност на длъжника при някои сделки с търговско предприятие

В търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да са включени различни елементи, произтичащи от различни правоотношения на търговеца.