Принтиране

Отговорност на длъжника при някои сделки с търговско предприятие

Автор: Мариана Терзиева,
В търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да са включени различни елементи, произтичащи от различни правоотношения на търговеца.