Принтиране

Новите правила в Закона за електронната търговия относно доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки

Автор: Мартин Захариев,
В бр. 96 от 10.11.2020 г. на „Държавен вестник“ (ДВ) бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (ЗИДЗЕТ)1. Правилата са в сила 3 дни след обнародването им в ДВ или от 14.11.2020 г.