Принтиране

Нови правила за цифровите пазари и цифровите услуги

Автор: Таня Йосифова,
След провеждането на множество дебати и редица проучвания на мнението на заинтересованите страни Европейският парламент и Съветът приеха два нови акта в областта на цифровите услуги и цифровите пазари - Регламент (ЕС) 2022/1925 (Акт за цифровите пазари) и Регламент (ЕС) 2022/2065 (Акт за цифровите услуги)2, които влязоха в сила, а тепърва предстои оценката по тяхното прилагане.