Принтиране

Непреодолимата сила по чл. 306 от Търговския закон

Автор: Николай Колев,
1. Понятие и фактически състав