Принтиране

Необходимо ли е представянето на оригинала на записа на заповед в производството по чл. 417, т. 10 ГПК

Автор: Александър Георгиев,
ВЪПРОС: Подадох пред Софийски районен съд заявление по чл. 417, т. 10 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) за издаване на заповед за изпълнение, разпореждане за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу мой длъжник. Молбата ми беше основана на издаден от длъжника запис на заповед, който представих в заверен от нотариус препис като приложение към заявлението […]