- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Краудфъндинг – нови моменти в правната му регулация в Европейския съюз

I. Краудфъндинг е английски термин (crowdfunding) и означава групово финансиране – (буквално: събиране на фонд от тълпата). Той представлява новосъздаден начин за събиране на средства от много хора и се определя като един от съществуващите иновативни бизнес модели.