Принтиране

Краудфъндинг – нови моменти в правната му регулация в Европейския съюз

Автор: Поля Голева,
I. Краудфъндинг е английски термин (crowdfunding) и означава групово финансиране - (буквално: събиране на фонд от тълпата). Той представлява новосъздаден начин за събиране на средства от много хора и се определя като един от съществуващите иновативни бизнес модели.