Принтиране

Изисквания по отношение на класирането от онлайн платформите и търсачките

Автор: Таня Йосифова,
В Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни от 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги1 (наричан по-долу „Регламента“) онлайн платформите са наречени „доставчици на посреднически онлайн услуги“, а онлайн търсачката е определена като „цифрова услуга, която дава възможност на ползвателите на интернет да въвеждат запитване, за да извършват търсене по правило на всички уебсайтове или на всички уебсайтове на даден език въз основа на запитване под формата на ключова дума, гласово запитване, израз или друг вид въведени данни, в отговор на което се връщат резултати във всякакъв формат, съдържащи информация, свързана с исканото съдържание“ (чл. 2, § 5 от Регламента).