Принтиране

Исковете за обезщетение, за разваляне на договор или за намаляване на цената по договор с потребител по влязла в сила заповед за забрана прилагането на нелоялна търговска практика (чл. 68м, ал. 1 ЗЗП)

Автор: Георги Хорозов,
1. Принципът за пропорционални и ефективни средства за защита на потребителите срещу нелоялни търговски практики