- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Има ли акцесорен характер договорът за форфетинг?

I. Виждания в теорията В правната теория не е широко дискутиран въпросът относно това дали договорът за форфетинг, като форма на финансиране на международната търговия, е акцесорен на договора за експортна продажба, вземанията от който са предмет на форфетирането. Подобно становище обаче е изложено по отношение на други, сходни на форфетинга сделки. Твърди се, че […]