- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Електронно сключване на договор за ипотечен кредит и отражението му при вписването на ипотеки

I. Въведение