Принтиране

Джирото и каузата за издаването на менителничната сделка

Автор: Борислав Найденов,
Общата уредба на джирото се съдържа в чл. 316 и 317 от Търговския закон (ТЗ).