Принтиране

Запорът върху налични ценни книги в изпълнителното производство

Автор: Георги Хорозов,
1. За наличните ценни книги като обект на изпълнение