Принтиране

Последици от запора, наложен в нарушение на изискванията на ЗМДВИППП

Автор: Александър Георгиев
На 10.06.2020 г. в Банка Х е постъпило запорно съобщение от частен съдебен изпълнител за налагане по всички мои налични сметки в банката на изпълнителен запор за събиране на парично задължение в размер на 5000 лв.