- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от Закона за особените залози на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя

Дължима грижа от заложния кредитор при извънсъдебна продажба на заложено имущество