Принтиране

Отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от Закона за особените залози на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя

Автор: Венцислав Михайлов,
Дължима грижа от заложния кредитор при извънсъдебна продажба на заложено имущество