Принтиране

Критичен поглед върху съдебни решения, присъждащи обезщетения на вложители в Корпоративна търговска банка за неприлагане от страна на Българската народна банка на приложимото право на Европейския съюз с директен ефект в областта на гарантираните влогове

Автор: Валери Димитров,
След отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) поради неплатежоспособност в края на 2014 г. и последвалото производство по несъстоятелност в периода 2016-2019 г., ред вложители в банката са предявили искове за обезщетения поради забавени плащания на гарантираните размери на влоговете.