- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)

Ярка проява на взаимодействие между легислативната и правораздавателната власт в Р България е допълнението на чл. 113 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).