Принтиране

Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)

Автор: Поля Голева,
Ярка проява на взаимодействие между легислативната и правораздавателната власт в Р България е допълнението на чл. 113 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).