- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За процесуалните права на държавата като присъединен взискател в изпълнителното производство по ГПК

I. Въвеждане в проблема