Принтиране

За правомощията на съда след отмяна на разпределението в изпълнителния процес (чл. 463 ГПК)

Автор: Румен Неков,
С разпореждане от 09.06.2021 г. на председателя на ВКС бе образувано тълк. д. № 2/2021 г. по описа на ОСГТК на ВКС, чийто предмет са някои процесуалноправни проблеми на разпределението в гражданския изпълнителен процес.