- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За правомощията и задълженията на съда при нищожна сделка съгласно Тълкувателно решение № 1/2020 от 27.04.2022 г. на ОСГТК на ВКС

1. Постановка на въпроса