Принтиране

За правомощията и задълженията на съда при нищожна сделка съгласно Тълкувателно решение № 1/2020 от 27.04.2022 г. на ОСГТК на ВКС

Автор: Георги Хорозов,
1. Постановка на въпроса