Принтиране

За правомощието на първоинстанционния съд да обезсили постановеното от него решение и да прекрати производството по делото поради отказ от иск

Автор: Атанас Иванов,
Съгласно разпоредбата на чл. 236, ал. 1, т. 5 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), решението на съда трябва да съдържа постановление на съда по съществото на спора - по спорното материално право.