Принтиране

Водене на заповедното производство в електронна форма

Автор: Бистра Николова,
Обнародваните в „Държавен вестник“, бр. 11 от 2023 г. г., промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), предвиждащи възможност за извършване на процесуалните действия в заповедното производство в електронна форма, са продължение на електронизацията на гражданското съдопроизводство.