Принтиране

Трудности при приложението на чл. 229, ал. 1, т. 5 от Гражданския процесуален кодекс в сферата на деликтното право

Автор: Светослав Желев,
I. Приложение на разпоредбата в практиката на ВКС