Принтиране

Тълкувателно дело № 3 от 2020 г. на ОСГТК на ВКС – За спазването на задължителното тълкуване от т. 10 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС

Автор: Петър Топуров,
Тълкувателно дело № 3 от 2020 г. на ОСГТК на ВКС бе образувано за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: