Принтиране

Становище по Тълкувателно дело № 1 от 2023 г. на Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд по някои въпроси на компетентността на арбитража

Автор: Поля Голева
С Разпореждане от 13.04.2023 г. на Председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело № 1/2023 г. по описа на ВКС - Търговска колегия за приемане на тълкувателно решение по два въпроса, поставени в предложението на Висшия адвокатски съвет, по които бих искала да взема отношение в настоящата статия.