Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Крум Тодоров,
Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване