Принтиране

Съдебна практика на ВКС по чл. 143 от Закона за защита на потребителите

Автор: Крум Тодоров,
Въпрос, по който е допуснато касационно обжалване: