- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Публичното обявяване на съдебни актове в интернет страницата на съда

Глобалното разпространение на COVID-19 и предприетите рестриктивни мерки за социална дистанция в България през 2020 г. за ограничаването му се отразиха на работата на съдебната система.