Принтиране

Публичното обявяване на съдебни актове в интернет страницата на съда

Автор: Сибила Игнатова,
Глобалното разпространение на COVID-19 и предприетите рестриктивни мерки за социална дистанция в България през 2020 г. за ограничаването му се отразиха на работата на съдебната система.